View

ZAMESTNANIE V LAUFENE

Za svoj úspech vďačíme angažovanosti a denodennému nasadeniu našich motivovaných spolupracovníkov po celom svete. Chceš sa podielať na našom spoločnom úspechu?

Ponúkame širokú ponuku príležitostí pre osobný rozvoj v dynamickom medzinárodnom prestredí. Pozrite si naše aktuálne voľné praconé miesta.

Tešíme sa na váš životopis.