Hlavným partnerom 13. ročníka festivalu Dni architektúry a dizajnu sa stala značka Laufen

 

DAAD je jedinečné podujatie svojho druhu na Slovensku v tejto oblasti. Festival už počas uplynulých rokov vždy prinášal inšpiratívne pohľady na súčasnú zahraničnú a domácu architektonickú aj dizajnérsku scénu. V tomto duchu bude pokračovať aj v aktuálnom ročníku.

Cieľom festivalu DAAD je propagovať kvalitnú a súčasnú architektúru a dizajn, predstaviť odbornej i laickej verejnosti ich aktuálne smerovanie a predpokladaný budúci vývoj. Podujatia sa zúčastnia významné osobnosti domácej a svetovej architektúry a dizajnu. Počas prezentácií, workshopov, výstav a prehliadok budú prebiehať diskusie orientované na kľúčové otázky z oblasti architektúry a dizajnu. Súčasťou bohatého programu bude aj fashion prehliadka, tvorivá dielňa detí, prezentácia mladej hudobnej slovenskej scény a prezentácia tvorby študentov architektúry a dizajnu. DAAD má svoje pevné miesto aj v ďalších európskych metropolách – vo Viedni, v Prahe, Budapešti a Londýne.

Akcia bude prebiehať v dňoch 30. 5. – 5. 6. 2022 v Bratislave.

Festival sa uskutoční pod záštitou Ministerstva kultúry SR, Bratislavského samosprávneho kraja, Primátora Hlavného mesta SR Bratislava, Starostu Starého Mesta Bratislava, v spolupráci s VŠVU, FAD STU, BKIS, SKA a SAS.