View

UDRŽATEĽNOSŤ VĎAKA INOVÁCIAM A DIZAJNU

LAUFEN chápe, že najväčší dopad na životné prostrednie je spôsobený nadužívaním alebo nesprávnym využití materiálov a fosílnych zdrojov energie. Z tohto dôvodu sa stratégia udržateľnosti zameriava na tri body:

Zero Waste (bezodpadová) stratégia vo všetkých výrobných smeroch. Záväzok na neustále vylepšovanie výrobného procesu s prihliadnutim na otimalizáciu využívaia základných surovín a žnižovanie odpadov.

Zvýšenie efektívneho využívania energie: Záväzky na správne využitie zbytkového tepla z výroby a kroky zvyšujúce využiti čistej energie.  

Inovácie v produktoch a materiáloch: ťah za inováciami a sofistikované pochopenie dizajnu. Okrem toho hlboko zakorenená kultúra spolupráce sú srdcom vytvárania nových produktov. Z týchto dôvodou je LAUFEN schopný ponúknuť kompletné vybavenie kúpeľne, ktoré splní parametre komfortu, dlhej životnosti, redukcie využitej vody a energie a jednoduchú údržbu.

Záväzok spoločnosti LAUFEN k udržateľnosti je zakotvený vo vízii najlepšej prémovej značky kúpeľní a udržateľného a zodpovedného rastu. Do budúcnosti sa LAUFEN zaväzuje prijať holistický prístup k životnému cyklu svojich produktov a navrhnúť stratégie pre zlepšenie vo všetkých fázach.

1

VÝROBA


- DODÁVKA SUROVÍN

- DOPRAVA

- VÝROBA

2

LOGISTIKA A INŠTALÁCIA


PREPRAVA NA MIESTO POUŽITIA

INŠTALÁCIA

BALENIE

3

POUŽITIE


- PREVÁDZKOVÉ VYUŽITIE ENERGIE A VODY

' - ČISTENIE, ÚDRŽBA A OPRAVY

4

KONIEC ŽIVOTNOSTI


- ODSTRÁNENIE

- DOPRAVA

5

ZNOVUVYUŽITIE


- OBNOVA

- RECYKLAČNÝ POTENCIÁL