|

NTELIGENTNÝ RIADIACI SYSTÉM PRE URINÁLY

Urinály antero a lema ponúkajú všetko potrebné k prevádzke verejných toaliet: Dôkladné a úsporné splachovanie, ľahké čistenie a údržbu, ochranu proti vandalom ale aj ovládaciu elektroniku orientovanú podľa požiadaviek užívateľa pre rôzne množstvo vody a rôzne intervaly splachovania.
Inteligentný riadiaci systém ponúka rôzne režimy a vie spustiť čistenie po každom užívateľovi alebo v definovaných intervaloch a to rôznymi objemami splachovania od 0,5 do 3 litrov. Pri dlhšom období bez použitia sa z hygienických dôvodov vykoná spláchnutie každých 24 hodín. Integrovaná ochrana proti pretečeniu zvyšuje bezpečnosť v prípade upchatia odpadu.

Režim pre štadióny
Pri vysokej frekvencii použití systém automaticky prepne do režimu pre štadióny, kedy splachuje nezávisle na používaní. Systém v takom prípade splachuje v naprogramovaných intervaloch. Ak systém v tomto intervale spláchnutie nedetekuje ani jedno použitie, automaticky prepne späť do normálneho režimu.

Hybridný režim
Akonáhle je detekované použitie urinálu, dôjde k spláchnutiu podľa preddefinovaného intervalu. Interval spláchnutie je možné programovať na šesť rôznych hodnôt. Každému intervalu je priradený určitý objem vody.

Modul USB
Okrem užívateľsky prívetivého ovládania prostredníctvom ovládacieho panelu možno nastavenie ľahko zmeniť pomocou notebooku s pripojením USB. Prehľadné rozhranie ovládacieho softvéru podporuje aj zistenie stavu a prevádzkových štatistík.

 


Modul GTL
Prostredníctvom doplnkového modulu má riadiaci systém LAUFEN rozhranie na bežne používané riadiace systémy budov. To umožňuje spustenie a zastavenie centrálneho splachovania, zmenu objemu vody pri splachovaní a zisťovanie stavu.

|