UDRŽITEĽNÁ KVALITA

Spoločnosť LAUFEN vyrába produkty, ktoré umožňujú šetrné využitie vody ako cenného zdroja, a tým preukazuje svoju snahu o zachovanie prírodných zdrojov. Preto kladie dôraz na ekologickú výrobu so šetrným využívaním energie a surovín na všetkých úrovniach výroby, od vývoja až po marketing. Príklad: teplo, ktoré vzniká vo výrobnom procese spoločnosť LAUFEN využíva na sušenie kúpeľňovej keramiky.
V Rakúsku spoločnosť LAUFEN získala za svoj príkladný ekologický management ocenenie „EMAS Enviroment Prize 2007“. Švajčiarska továreň v Laufene je od roku 2006 nositeľom značky Švajčiarskej energetickej agentúry pre priemysel (EnAW), ktorá ju oceňuje ako spoločnosť, ktorá aktívne usiluje o dobrovoľnú ochranu klímy. Spoločnosť LAUFEN tiež aktívne hľadá ekologické riešenia pre mnohé zo svojich produktov. Vysoko lesklá povrchová úprava kúpeľňového nábytku Mimo je napríklad vyrobená z recyklovaného PET materiálu. Spoločnosť LAUEN súčasne kladie veľký dôraz na výrobu produktov výnimočnej kvality, čo dosvedčuje množstvo medzinárodne uznávaných certifikátov a štandardov.
Švajčiarsky symbol Q-Plus potvrdzuje súlad našich produktov s európskou normou a uznávanou náročnejšou švajčiarskou normou. To je pre spoločnosť LAUFEN dôležitý aspekt, pretože len odolné, nízko opotrebiteľné produkty si zaslúžia prívlastok ekologické, naviac, úspora má prednosť pred recykláciou. Spoločnosť LAUFEN tak pomáha zákazníkom žiť v harmónii s prostredím a znižovať náklady na energie. Naše produkty preto obsahujú aj najnovšie technológie na úsporu energie a vody, príkladom je najnovšia generácia úsporných klozetov: niekoľko toaliet LAUFEN využíva systém dvojitého splachovania pomocou 4,5 alebo 3 litrov oproti klasickým klozetom so 6/3 litrami.
Máme tiež mimoriadne efektívne urinály, ktoré k spláchnutiu potrebujú len 1 liter vody. Pre verejný sektor dokonca máme urinály so špeciálnym nízkoúdržbovým sifónom: riešenie s 0 litrami.
Klozety spoločnosti LAUFEN so splachovaním 4,5/3 litrami vody plnia všetky funkčné nároky medzinárodných noriem EN 997 Class 1 Type 5, EN 997 Class 2 a SAI/Wells 4 Stars.

Prvé dva výrobné závody LAUFEN získali v roku 1997 certifikáciu ISO 14001 a registráciu EMAS. Obe tieto fabriky získali v roku 2007 Európsku ekologickú cenu za príkladný ekologický management. Všetky výrobné závody LAUFEN majú dnes certifikáciu systémov managementu ekológie a kvality podľa ISO 9001 a ISO 14001.
Od roku 1998 spoločnosť LAUFEN neustále sleduje využívanie zdrojov vo všetkých svojich interných a externých procesoch. Cielenými opatreniami a vhodnými investíciami podporujeme efektívne a udržateľné využívanie výrobných zdrojov. Dôležité kľúčové ekomomické indikátory dnes jasne dokazujú, že výrobné závody LAUFEN plnia zákonom stanovené požiadavky na ochranu životného prostredia a vo väčšine prípadov tieto požiadavky ešte prekračujú.
Produkty označené Q-Plus plnia európsku normu aj prísnejšiu švajčiarsku normu suisstec/VSA. Kúpeľňová keramika LAUFEN vyhovuje týmto švajčiarskym normám kvality a bola preto odporúčaná na schválenie.