OD ROKU 1892 JE LAUFEN SYMBOLOM NEUTÍCHAJÚCEJ REMESLNEJ ZRUČNOSTI

Vizionárska práca s keramikou vyžaduje znalosť látky, experimentálny prístup k nej a schopnosť pretaviť myšlienky do priemyselných procesov. LAUFEN spracúva jemný materiál s najvyššou pozornosťou a zanietením, zároveň venuje viac pozornosti detailu a dosahuje tak najlepšiu švajčiarsku kvalitu.
Inteligentnejšie, väčšie, účinnejšie, berúce ohľad na budúcnosť – LAUFEN vždy mieri vyššie.
Príkladom toho sú výrobné procesy šetriace prírodné zdroje či inteligentná recyklácia aj počas výrobného procesu, ako aj produkty, ktoré znižujú množstvo vody použité pre splachovanie.
Každý klozet, každý urinál a bidet je podrobený vákuovému testu a je kontrolované aj splachovanie. Dôkladná vizuálna kontrola v každej fáze výroby garantuje, že vo výrobnom procese sú ďalej spracúvané len perfektné kusy. Zamestnanci potvrdzujú perfektný stav po každom výrobnom kroku svojou osobnou značkou.
Konečná výrobná kontrola  v Laufene zaisťuje to, na čo je spoločnosť zameraná, teda: spoľahlivosť, presnosť a funkcionalita vo všetkých možných odtieňoch a tvaroch.