ANDREAS DIMITRIADIS - PLATINUMDESIGN

Dať každému tvaru jasnú funkciu: to je hlavným cieľom Andreasa Dimitriadisa pri vývoji každého dizajnu. Podľa tejto zásady vyvíja výrobky majiteľ dizajnérskeho štúdia Platinumdesign v Stuttgarte a jeho desaťčlenný tím dizajnérov, CAD špecialistov a modelárov. A to i pre kúpeľňového špecialistu Laufen. Výrobky, ktoré ponúkajú zákazníkom pridanú hodnotu a majú silný emocionálny náboj.
Laufen pozná Andreasa Dimitriadisa už od čias, keď pôsobil v štúdiu Phoenix Design ako projektový manažér, a od roku 2003 tiež ako spolumajiteľ, na vývoji úspešných prémiových kúpeľňových sérií. Od roku 2007 v tejto spolupráci úspešne pokračuje z vlastného dizajnérskeho štúdia Platinumdesign. Navrhol niekoľko kúpeľňových setov a sérií vodovodných batérií a podieľal sa na redizajne kúpeľňových sérií pre Laufen. „Už 16 rokov mám blízky vzťah s Laufenom. Mnohé manželské zväzky netrvajú tak dlho,“ smeje sa Andreas Dimitriadis. „Asi nás tak spája láska ku kúpeľniam a ku keramike“.
V Laufene je Dimitriadis fascinovaný švajčiarskym prístupom k dizajnu: „Dizajn predstavuje v Laufene charakter produktu v pravom zmysle slova,“ hovorí nadšene. „Má to hĺbku a podstatu, ktorú môžete cítiť. Dokonca aj pracovné priestory sú pôvodné a autentické.“ Obzvlášť keramika na neho zapôsobila ako ľudský, autentický materiál s charakterom. „Keramika ako materiál nie  je geometricky presná ani dokonalá“, zamýšľa sa Dimitriadis,“ ale je z podstaty organickým materiálom a zodpovedá tak ľudskému telu.“ A s úsmevom dodáva: „Dizajn nie je samoúčelný, ale musí slúžiť ľuďom.“
Platinumdesign sa ale nepodieľa len na kúpeľňovom dizajne. Okrem iného stojí za návrhom telefónu Siemens Gigaset, navigačného zariadenia pre Navigon a prémiových šijacích strojov Bernina. „Nakoniec my prezentujeme značku,“ vysvetľuje, „pričom sa sústredíme na zákazníkov a ich hospodársky úspech. My jednoducho dávame značke jedinečnú tvár.“