LAUFEN PRO S

LAUFEN pro S je nový člen úspešnej série LAUFEN pro. Vďaka jemnému prepracovanému dizajnu je elegantný rad pro S kompatibilný so všetkými variantmi série pro.

Za LAUFEN pro S je zodpovedný švajčiarsky dizajnér Peter Wirz. S veľkou dávkou citlivosti dosiahol systematický, na produkciu zameraný vývoj konceptu pro: vďaka jeho štíhlej siluete a jasne vymedzeným oblúkom má umývadlo ľahký a elegantný výzor. Vďaka hlbokej mise je atraktívne aj z hľadiska funkcie. Estetika radu LAUFEN pro S ide preto jednoznačne v smere prémiových dizajnových línií spoločnosti LAUFEN – a zároveň zostáva tento rad cenovo dostupný pre všetkých.


Zobraziť produkty